Rötat slam

Det färdigbehandlade slammet innehåller näringsämnen och mull – sådant som behövs för att grödor ska växa. En del av det rötade slammet komposteras och används som anläggningsjord på till exempel golfbanor, bullervallar och vägbyggen. Mer än en tredjedel av slammet hygieniseras genom långtidslagring. Därefter används det som gödsel på åkermark. Har du koll på hur vi renar ditt avloppsvatten? Klicka dig vidare och lär dig mer!

Nästa Vattenbehandling Föregående