Biogasstation

Biogasen är en energirik gas som består av 60 procent metan och resten mest koldioxid. För att öka produktionen av biogas tar Gryaab emot fett- och matavfall från restauranger och matproducenter. Under ett år producerar Gryaab nästan 70 GWh biogas. Vi säljer biogasen till Göteborg energi som uppgraderar den till 95-98 procent metan. De komprimerar sedan gasen och säljer den som fordonsbränsle.

Nästa Föregående