Biogasanläggning

Slammet rötas i syrefri miljö i 37 grader under cirka 20 dagar. Då sker en biologisk nedbrytning av det organiska materialet i slammet och biogas bildas. Efter rötningen pumpas slammet vidare till skruvpressarna för att få ut ännu mer vatten ur slammet. Det här kan du läsa om längre fram.

Nästa Föregående