Föregående bild
Nästa bild

Vatten­behandling

Här får du en snabb guidning genom hela Gryaabs vattenbehandling. Du får lära dig vad som händer när vattnet kommer in till reningsverket, hur vi  tar hand om skräp som spolats ner och framför allt hur vi renar avloppsvattnet från näringsämnena kväve och fosfor innan det släpps ut i havet.