Förtjockare

Slammet från försedimenteringen (primärslam) och slam från eftersedimenteringen som inte används i aktivslambassängerna (överskottsslam) innehåller från början cirka 98 procent vatten. Därför måste en del av vattnet tas bort ur slammet. I Gryaabs bandgravitationsförtjockare transporteras slammet på en silduk som släpper igenom vattnet. Polymer tillsätts för att slammet ska förtjockas bättre. När slammet gått igenom förtjockarna innehåller det 94 procent vatten.

Nästa Föregående