Inlopp

Vattnet från anslutna hushåll och verksamheter rinner ner i rör i husen och hamnar sedan i Gryaabs tunnelsystem som är ungefär 13 mil långt. Eftersom tunnlarna lutar kan vattnet rinna med självfall fram till reningsverket.

När avloppsvattnet kommer fram till Ryaverket är det ungefär 20 meter under marken. Här får vattnet rinna igenom ett mekaniskt grovgaller. Det är 20 millimeter mellan gallerstavarna. Här fastnar pappershanddukar och annat skräp som en del människor tyvärr spolar ner i toaletten. På reningsverket kallas det rens. Varje dygn kommer drygt 2 ton rens till Ryaverket, helt i onödan. Renset som kommer till oss pressas och finfördelas för att sedan brännas och bli till el och värme. Efter vattnet har passerat grovgallren pumpas vattnet upp till marknivå.

Nästa Föregående