Vi släcker ner för vår enda planet!

Earth Hour 2021 inträffar på lördag 27 mars mellan klockan 20:30-21:30. Sedan många år tillbaka uppmärksammar Gryaab Earth Hour och även i år släcker vi ner, det som vi kan släcka ner, för att uppmärksamma miljöhotet mot vår enda planet.  
-Vår fastighetsberedskap kommer gå runt och se till att all belysning är släckt. Men eftersom det kommer avloppsvatten till Ryaverket dygnet runt, året om, kan vi inte stänga av strömmen helt för det skulle få allvarliga konsekvenser för vattendrag och havet om vi plötsligt inte tog emot regionens avloppsvatten. Det känns ändå bra att vi bidrar till Earth Hour varje år och vi fortsätter att jobba hårt för att hitta nya sätt att minska Ryaverkets elförbrukning, säger Johan Eidenby, chef för elgruppen på Gryaab.

Lysande energiförändringar 
Gryaab har under senaste året gjort en rad viktiga insatser för att minska elförbrukningen på Ryaverket.
-Vi började med att byta ut äldre belysningsarmaturer till moderna och energieffektiva LED-armaturer 2016. I olika delar av anläggningen har belysningsstyrning införts så att inga lampor ska stå tända i onödan. Med detta sparar vi ungefär 150 000 kWh per år. Vi har som mål att vid 2021 års utgång ska 70 procent av Gryaabs belysningsarmaturer vara LED, berättar Johan.

Men vi tror att det finns ytterligare åtgärder att göra och därför kommer vi under 2021 att ta fram en långsiktig och detaljerad energiplan.

Läs mer om Earth Hour på Världsnaturfondens webb.

bild med texten Earth hour - släck för vår enda planet

– 25 mars, 2021
Facebook
Twitter
LinkedIn