Vi berättar mer om Ryaverkets historia och framtid

Denna vecka kommer vi berätta mer om Ryaverkets historia och framtid på Gryaabs sociala medier. Mycket har hänt sedan Ryaverket började rena göteborgarnas avloppsvatten 1972.  Både voch regionen har växt och kraven på vår avloppsvattenrening lika så.  

1983 fick vi släppa ut 2,5mg/liter fosfor och 30 mg/liter BOD7 i det renade avloppsvattnet. Vi började rena vattnet från kväve 1997 och kravet var då 10 mg/l.

Succesivt har vi fått strängare krav som gjort att vi bidrar till minskad övergödning i havet och bättre vattenkvalitet. I vårt nya miljötillstånd, som vi tog i anspråk vid årsskiftetfår vi släppa ut 10 mg/l BOD70,3 mg/l fosfor och 8 mg/l kväve.

I framtiden kommer kraven bli strängare och utmaningarna med fler invånare, klimatförändringar och inläckande dagvatten gör att nuvarande reningsverk måste byggas ut.

Därför har vi startat utbyggnadsprojektet Nya Rya och resan mot framtidens hållbara avloppsvattenrening för att vi på bästa sätt ska kunna fortsätta jobba för ett renare hav. 

Lär dig mer på Gryaabs InstagramFacebook eller LinkedIn. Glöm inte att trycka på följ knappen.

Svartvitt foto på Gryaabs huvudbyggnad från invigningen 1972

Foto på huvudbyggnaden från invigningen av Ryaverket 1972.

– 12 april, 2021
Facebook
Twitter
LinkedIn