Våtservetter i toaletten – ett ovett

VÄRLDSTOALETTDAGEN. I Göteborgsregionen spolas över 2 200 kilo skräp ner varje dag. Våtservetter är ett ovett som ställer till stora besvär. Nu uppmanar vi invånarna att sluta använda toaletten som papperskorg.

2,3 mil­jarder män­niskor – nästan en tred­jedel av världens be­folkn­ing – saknar en or­dentlig toalett. I Sverige har vi bra förutsättningar för god sanitet, men den är nästan för bra. Så bra att vi inte funderar över funktionen. Toaletten har blivit en papperskorg för många och kunskapen om att det bara är det som kommer från kroppen och toalettpapper som ska spolas på toaletten är ofta bristfällig.

I avloppsledningarna blandas skräp och fett tillsammans med vatten från disk, bad, tvätt och toalett. Det märker Fredrik Torstensson, chef för ledningsnät på Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad.

-En stor del av skräpet är våtservetter och våtstarkt papper. Det bryts inte ner under sin färd mot avloppsreningsverket och kan därför orsaka stopp både i hemmen, i våra pumpstationer och på reningsverket, säger Fredrik.

Toalettpapper löses upp i vatten

Våtservetter är tillverkade av olika plaster för att vara hållbara även efter användning. Det finns ofta en symbol med en överkryssad toalett på sådana paket. Våtstarkt papper är till exempel hushållspapper och handtorkspapper på offentliga toaletter och de är gjorda för att suga upp vatten utan att lösas upp. Vanligt toalettpapper däremot är gjort för att lösas upp i vatten och går därför bra att spola ner.

Skräpet hamnar på reningsverket

Gryaab renar avloppsvatten från Göteborgsregionen. I början av reningsprocessen finns så kallade finrensgaller som sorterar bort allt mindre skräp som kommer till reningsverket. Här märker man att våtservetter och annat skräp påverkar reningsprocessen.

-I de här maskinerna finns en skruv där framförallt våtservetter brukar trassla in sig och orsaka stopp. Det ser ungefär ut som en kebabrulle, fast en ganska ofräsch sådan, och är besvärlig att få bort. Sluta spola ner skräp så hjälper du både dig själv och oss som jobbar med att rena vattnet, säger Rolf Jacobsson, drifttekniker på Gryaab.

Mer information om ges av Sofia Cullberg, kommunikatör på Gryaab, 031-64 74 04 eller Karin Theorin Mägi, kommunikatör på Kretslopp och vatten, 031-368 27 62.

– 19 november, 2018
Facebook
Twitter
LinkedIn