Världsvattendagen 2021 med fokus på vattens värde

Världsvattendagen instiftades av FN 1992 för att uppmärksamma vattenfrågor runt om i världen. Årets tema för världsvattendagen är vattens värde. I fokus står frågan vilket värde har vatten för dig? I Sverige har vi gott om rent vatten i våra sjöar, hav och hemma i kranen som vi tillsammans måste värna om. 

Vatten är vår viktigaste naturresurs och vårt viktigaste livsmedel som vi tillsammans måste värna om. Rent vatten och sanitet för alla är FN:s sjätte hållbarhetsmål i Agenda 2030programmet där vi på Gryaab gör insatser varje dag. Genom att på bästa möjliga sätt rena Göteborgsregionens avloppsvatten ser vi till att havet, sjöar och vattendrag mår bättre. Genom att du lever avloppsvänligt och tar hand om vattnet hemma hjälper du oss i vårt arbete för ett renare hav.

ett glas med vatten står på en sten vid en fors

– 22 mars, 2021
Facebook
Twitter
LinkedIn