Varannan snusare fulspolar

Visste du att 80 miljoner snusprillor spolas ner varje år, bara i Göteborg? Den 19 november är det FN:s internationella Världstoalettdag, där globala sanitetsfrågor uppmärksammas världen runt. I Sverige, där vi har både toaletter och rent vatten, är vårt stora bekymmer allt skräp som felaktigt hamnar i avloppet.

Snus, våtservetter, tops, mensskydd och annat skräp orsakar bland annat stopp i ledningar, översvämningar och att orenat avloppsvatten måste släppas ut i våra vatten. Varje år kommer över 1 000 ton skräp till Gryaab och snus är den vanligaste felspolningen.

– Mängden skräp är ungefär densamma varje år, men då antalet invånare ökar är det ändå en förbättring, säger Fredrik Davidsson, miljöingenjör på Gryaab. Men alltför många använder ändå toaletten som en papperskorg.

Branschorganisationen Svenskt vatten har genomfört en undersökning bland snusare. Den visar att bland de över en miljon svenskar som snusar, känner en majoritet (53 procent) inte till att snus som spolas ned i toaletten är skadligt för miljön. Tobak är en växt som har lätt att absorbera kadmium ur marken. Därför ska snus och cigarettfimpar inte hamna i avloppet utan alltid slängas i den vanliga soppåsen som går till förbränning.

– En del av kadmiumet i avloppsvattnet kommer från snus. Konstnärsfärger som innehåller kadmium är en värre bov, men alla källor bidrar så klart, säger Fredrik Davidsson.

Undersökningen visar också att 30 procent av svenska snusare uppger att de inte har någon papperskorg på hemtoaletten. Det enda som ska spolas ner i toaletten är det som kommer från kroppen och toapapper. Skaffa en papperskorg till badrummet och släng allt skräp där så gör du en insats för miljön.

– På offentliga toaletter är det också vanligt att folk spolar ner pappershanddukar, servetter och Torky-papper som inte löses upp, säger Fredrik Torstensson, chef för avloppsledningsnät på Kretslopp och vatten.

Därför har Kretslopp och Vatten tagit fram klisterdekaler – Det spolar roll! – med budskap om vad man får spola ner i avloppet. Dessa kan skolor och andra offentliga lokaler beställa och sätta upp på toaletterna som en påminnelse.

Fotnot: 12,2 % av den svenska befolkningen över 16 år snusar och de spolar i genomsnitt ner fyra snus om dagen. Cirka 81 procent av Göteborgs 550 000 invånare är över 16 år. Det innebär att 550 000*0,81*0,122*4=217 404 snus spolas ner varje dag. Det blir nästan 80 miljoner snus per år! De sex vanligaste sakerna vi spolar ner i toaletten är:

  1. snus
  2. våtservetter
  3. tops
  4. mensskydd
  5. bomullstussar
  6. miljöfarliga kemiska ämnen som ex målarfärgsrester

Kontakt för att beställa klisterdekaler Det spolar roll! Karin Theorin Mägi tel: 031-368 27 62 karin.theorin.magi@kretsloppochvatten.goteborg.se

– 15 november, 2016
Facebook
Twitter
LinkedIn