Hem > Vad vi gör > Studiebesök

Studiebesök

2020-03-30 Inga studiebesök fram till 30 april

Gryaab förlänger stoppet för studiebesök ytterligare några veckor till. Gryaab är en samhällsviktig verksamhet och därför behöver vi vara väl förberedda för att kunna hålla igång vår verksamhet även om många medarbetare blir sjuka. Vid ökad smittspridning av Coronaviruset behöver vi därför, tidigt, minimera risken att våra medarbetare smittas. Därför har Gryaab beslutat att ställa in samtliga studiebesök under mars och april och har satt tillfälligt stopp för nya bokningar. Följ informationen på vår hemsida för fortsatt utveckling.

På Gryaabs reningsverk Ryaverket tar vi emot studiebesök året om. Det är en spännande upplevelse där du får följa vattnets väg genom hela reningsprocessen. Vi riktar oss främst till skolklasser i årskurs 4-6 i våra ägarkommuner och vi rekommenderar er att boka redan i början av terminen då vi snabbt blir fullbokade. Använd vårt bokningsystem för att boka in din klass.

För övriga besök e-posta din förfrågan till es.ba1585965498ayrg@1585965498ofni1585965498.

Grupper med särskilt bransch- eller miljöfokus

Självklart träffar vi även gärna er som studerar på universitet eller högskola med inriktning mot avloppsvattenrening, miljö eller hållbar utveckling.

SFI och gymnasieutbildning för nyanlända

Vi välkomnar också SFI och gymnasieklasser för nyanlända. På enkel svenska berättar vi om hur avloppsvattenringen går till i Göteborgsregionenen och vad var och en kan göra för att bidra till ett renare hav.

Kulvertvisningar

Visste du att Gryaab är med i Guinness rekordbok? I en av våra kulvertar har vi världens längsta oljemålning gjord av en och samma person – konstnären Pontus Andersson. Målningen är 273 meter lång och porträtterar den klassiska miljön längs Göta älvs stränder. Vi öppnar kulverten för allmänheten två gånger per termin och hit är stora som små grupper välkomna.

Göta älvbron 2007-07-19 UWA red. 2016-03-30 JFR