Biogas

Varje år producerar Gryaab cirka 70 GWh biogas. Biogasen omvandlas till miljömärkt fordonsbränsle. Den biogas Gryaab producerar på ett år räcker till 5 000 personbilar. Biogas består till två tredjedelar av metangas. Resten är mest koldioxid. Gasen är energirik och utgör ett prima bränsle, som används allt mer.

När slammet rötas i Gryaabs biogasanläggning bryter bakterier ner slammet. Då bildas biogas. För att öka produktionen av biogas tar Gryaab emot fett och matavfall från restauranger, skolor och matproducenter i Göteborgsregionen. Vi säljer gasen till Göteborg Energi som uppgraderar/renar den till 95-98 procent metan. Göteborg Energi komprimerar sedan biogasen och säljer den som fordonsbränsle.

Förresten – visste du att den biogas Gryaab producerar under ett år räcker för en bil att köra 2 700 varv runt jorden?