Hem > Vad vi gör

Vad vi gör

Gryaab jobbar för ett renare hav och en bättre miljö! Det gör vi genom att ta hand om ditt avloppsvatten på bästa möjliga sätt. Vi klarar redan dagens utsläppskrav på kväve och fosfor med god marginal, men vi jobbar ändå kontinuerligt med att utveckla reningsprocessen för att bli ännu bättre. På Gryaab tänker vi på miljön i allt vi gör – vi tar miljöhänsyn. Det handlar alltså inte bara om vad vi producerar utan också om hur vi gör det. Vi tror på ett hållbart samhälle som tar tillvara på jordens resurser och därför är vi certifierade enligt Miljöledningsstandarden ISO 14 001. Gryaab har också en egen miljöpolicy där vi lovar att bidra till att hålla lokala sjöar och vattendrag friska och fria från Göteborgsregionens avloppsvatten. Vill du veta mer om hur vi tar ansvar för miljön? Du hittar både vår miljöpolicy och ISO 14 001 certifikatet här till höger.