Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret att följa upp att myndigheter följer lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.  Den 17 juni 2021 granskade myndigheten gryaab.se och konstaterade bristande tillgänglighet enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Dessa brister åtgärdades den 19 juni 2021.

Om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet är du välkommen att kontakta oss eller Myndigheten för digital förvaltning.