Tillgänglighetsredogörelse

Gryaab AB äger webbplatsen gryaab.se. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Här beskriver vi hur gryaab.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi redogör också för aktuella tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen uppfyller delvis lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (nivå AA i standarden WCAG 2.1). Vi listar nedan de tillgänglighetsproblem vi känner till och vad du som användare kan göra för att få så god tillgänglighet som möjligt. Vi jobbar också på att lösa problemen vi nämner här.

Kända tillgänglighetsproblem

• Videos som är publicerade före den 23 september 2020 är inte syntolkade. Videos som läggs upp efter det här datumet kommer att vara syntolkade i någon form.
• Vissa gamla pdf:er är inte tillgänglighetsanpassade. Alla nya filer blir tillgängliga.
• Miljörapporterna för 2020-2023 är delvis tillgänglighetsanpassade. Textdelen är anpassad men inte bilagorna på grund av att mallen i från till tillsynsmyndigheten inte är anpassad.
• Gryaab AB ansvarar inte för tillgänglighet för lösningar som kommer från tredje part, ett exempel på vår webbplats är vårt bokningssystem Bookly.
• Huvuddokumenten till de två ansökningarna om miljötillstånd är tillgänglighetsanpassade, dock inte bilagorna.

Hur vi testat webbplatsen

Våra webbkonsulter har gjort en genomgång av webbplatsen i augusti 2020, där de stämt av webbplatsens innehåll mot de punkter som utgör lagkravet. Efter genomgången har vi åtgärdat de punkter som inte uppfyllde kraven, förutom de punkter som lyfts fram i stycket ovan. Den 17 juni 2021 granskades gryaab.se av Myndigheten för digital förvaltning (DIGG). De brister i tillgänglihet som granskningen visade åtgärdades den 19 juni 2021.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen? Om du behöver information från gryaab.se i något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text eller Lättläst, kan du mejla till info@gryaab.se. Svarstiden är normalt en vecka. Du kan också ringa vår växel på telefon 031-64 74 00.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Om du har problem med att använda vår webbplats, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. Då kan vi också åtgärda problemet. Vänligen använd formuläret nedan: