Tillgänglighet

person som skriver på en dator

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret att följa upp att myndigheter följer lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.  Den 17 juni 2021 granskade

Läs mer »