Flöde till
Ryaverket just nu:

Liter/sekunden

Flödet visar hur mycket avloppsvatten som kommer in till Ryaverket. Det normala flödet ligger på ungefär 4 000 liter vatten per sekund. När det regnar mycket eller när snön smälter kommer det mycket mer vatten. Det beror bland annat på att vattnet rinner ner i brunnar i gatan i centrala Göteborg och Mölndal som är kopplade till oss.