Smärtstillande gel skapar ReningsVÄRK

Branschorganisationen Svenskt Vatten skriver i sin rapport att det på 18 platser i landet har uppmätts rester av det miljöskadliga läkemedlet diklofenak i nivåer över gränsvärdena för sjöar, vattendrag och kuststräckor. Nu uppmanar de apotek, daglig varuhandel och läkemedelsbolag att reagera.

I rapporten ReningsVÄRK – En rapport om läkemedelsrester i våra gemensamma vattenmiljöer vill Svenskt Vatten rikta fokus på problemen med läkemedelsrester som gör skada i våra vatten. Smärtstillande och inflammationshämmande geler och sprayer pekas ut som särskilt förorenande. Ett problem är att bara en liten del av det verksamma ämnet absorberas av kroppen. 90 procent sköljs av i duschen och går via avloppet till reningsverken. Och bakterierna i reningsverken är mycket sämre på att bryta ner diklofenak, jämfört med till exempel paracetamol som de bryter ned lätt som en plätt.  Diklofenak är toxiskt och bryts ner dåligt i reningsverken och då följer rester med vidare ut i våra gemensamma vatten där det kan utgöra ett hot mot djurlivet.

-Det extra anmärkningsvärt att det finns produkter som är gjorda så att en del toxiskt diklofenak sköljs ner i avloppet utan att ens hinna lindra någon smärta! Välj något annat om du kan, säger Ann Mattsson, utvecklingschef på Gryaab.

Svenskt Vatten uppmanar apoteken och dagligvaruhandeln att sluta sälja receptfria läkemedel med diklofenak som finns under ett tiotal varumärken. Dessutom vill man se att apotek, läkare och regioner tydligt informerar om diklofenaks miljöpåverkan vid försäljning.

Därutöver behövs sannolikt stora samhällsinvesteringar för att vissa reningsverk ska kunna ta hand om läkemedelsrester. EU och Sverige bör därför snarast börja titta på hur ett så kallat utvidgat producentansvar kan utformas och införas.

Du kan läsa mer och hitta hela rapporten på Svenskt Vattens webbplats.Blond pojke sittandes på en klippa vid havet en solig dag.

 

– 8 december, 2020
Facebook
Twitter
LinkedIn