Vad händer när du har spolat?

Avloppsvatten är inte bara det vi spolar ner i toaletten, utan även det duschvatten, diskvatten och tvättvatten som vi använder. Tillsammans med det vi spolar ner i toaletten går det ner i mindre rör under våra hus och lägenheter och ner i Gryaabs stora tunnlar som är ungefär 13 mil långa. Även en del gatubrunnar i centrala Göteborg och i Mölndal är kopplade till tunnelsystemet och det vattnet kommer också till reningsverket.