Hem > Så här hanterar Gryaab Covid-19

Så här hanterar Gryaab Covid-19

Gryaab är en samhällsviktig verksamhet. Det betyder att samhället kan skadas om vår verksamhet inte fungerar som den ska. Gryaab måste kunna hålla igång verksamheten även om många medarbetare blir sjuka. På den här sidan samlar vi information som handlar om Gryaab och Covid-19.

Fokus: fortsätta rena avloppsvatten

Vid ökad smittspridning av covid-19 behöver vi minska risken att våra medarbetare smittas. Därför genomför vi åtgärder för att minska den risken. Fokus ligger på att avloppsreningen ska fungera precis som vanligt.

Handlingsplan för minskad smittspridning

Gryaab har tagit fram en handlingsplan som gäller alla våra medarbetare. Den uppdateras regelbundet och handlar bland annat om att tvätta händerna ofta, att stanna hemma när vi är sjuka och att hålla avstånd till varandra på arbetsplatsen. Gryaab följer aktivt händelseutvecklingen kring covid-19 genom Folkhälsmyndighetens och andra ansvariga myndigheters rekommendationer. Vi följer också Göteborgs stads arbete och riktlinjer kring covid-19.

Corona

Inga studiebesök under hösten 2020

Eftersom rekommendationerna kring Covid-19 är oförändrade har Gryaab beslutat att förlänga stoppet för studiebesök på anläggningen även under hösten. Under våren 2020 ställde vi in alla studiebesök på Ryaverket för att minska risken för smittspridning av covid-19 och det känns tråkigt att tvingas avstå från alla härliga besök även i…

Läs mer