Renat avloppsvatten kan ersätta dricksvatten i industrin

Idag används mycket dricksvatten i industrier och verksamheter där det egentligen inte krävs vatten av dricksvattenkvalitet, till exempel vid kylning, uppvärmning och till och med till processen att rena avloppsvatten. En färsk kartläggning som Gryaab deltagit i, visar på stora möjligheter att byta ut dricksvatten i dessa moment till renat avloppsvatten.

– Det är inte hållbart att använda dricksvatten, vårt mest värdefulla livsmedel, till exempelvis spolning och bevattning och det vill vi ändra på, säger Kerstin Hoyer, projektledare på VA SYD. 

Stort intresse och flera utmaningar

Syftet med kartläggningen var att undersöka intresset hos industrier och verksamheter kring att byta ut dricksvatten mot avloppsvatten i vissa moment. Resultatet från studien, som genomförts av VA-Syd tillsammans med Gryaab och sex andra VA-organisationer, visar generellt på ett positivt intresse hos de tillfrågade att använda avloppsvatten för till exempel kylning eller bevattning.

Vägen framåt påverkas av fyra utmaningar:

  • Behov av nya sätt att ta fram och distribuera vatten, med olika kvaliteter, för olika ändamål.
  • Skapa incitament för investeringar i en flexibel och robust vattenförsörjning och som minskar sårbarheten vid torka.
  • Tillgången till rent vatten är begränsad och ett förändrat klimat skyndar på behoven av nya lösningar.
  • Det saknas ett regelverk som tydliggör vilka krav som ställs på återvunnet vatten för användning i industri eller till bevattning.

Försök på Sjölunda reningsverk  

– Det är komplext men vi tror vi kan göra verklighet av återanvändning av avloppsvatten i Malmö inom 2-3 år. Ett rimligt första steg kan vara att erbjuda tillräcklig vattenkvalitet för spolning och bevattning, säger Kerstin Hoyer.

Att kunna skapa olika vattenkvaliteter till flera olika användningsområden ligger med i planeringen när Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö ska byggas ut och en toppmodern reningsteknik ska införas. Verket ska vara självförsörjande vad gäller vattenförbrukningen.

Fakta om studien

VA SYD är initiativtagare till studien som också är ett examensarbete av Greta Bürger från internationella mastersprogrammet Water Resources Engineering vid Lunds Tekniska Högskola. Gryaab och  sex andra VA-organisationer i Sverige har deltagit i studien, som genomförts under januari till maj 2019. Totalt har ett trettiotal verksamheter intervjuats. Studien kommer att sammanfattas på svenska för att resultatet ska komma till användning hos andra VA-organisationer. Sammanfattningen finns tillgänglig i höst via branschorganisationen Svenskt Vatten.

Mer information ges av Douglas Lumley, Senior Advisor på Gryaab, 031-64 70 00, douglas.lumley@gryaab.se.

– 6 augusti, 2019
Facebook
Twitter
LinkedIn