Rekordlångt avloppsrör ger friskare skärgård

Donsö reningsverk stängs och ersätts av två mil långa avloppsrör som leder spillvattnet till Ryaverket. För de 140 miljoner kronor som byggandet kostat får vi förbättrad havsmiljö, minskad övergödning och förutsättningar för en positiv samhällsutveckling.

Välanvänd 50-åring

Det nästan 50 år gamla reningsverket på Donsö har haft svårt att klara av dagens krav på avloppsvattenrening. Kvävereningen har inte varit tillräcklig och tidvis har man även släppt ut mindre renat avloppsvatten, vilket bidrar negativt till övergödning av havet.

Nya rör ger ökad kapacitet

När spillvattnet från öarna i södra skärgården nu istället leds i rör på havsbottnen, till det moderna Ryaverket på Hisingen, renas vattnet till mycket låga halter av övergödande ämnen innan det släpps ut i havet. Kapaciteten i det nya systemet gynnar samhällsutvecklingen i skärgården eftersom det ger möjlighet till en fortsatt utbyggnad på öarna. Dessutom upphör slamtransporterna över Donsö och Styrsö och bidrar därmed till mindre lukt och buller i området. De pumpstationer som byggts har utrustats med reservkraft och ambitionen har varit att deras utseende ska passa in i skärgårdsmiljön.

Nordens längsta spillvattensystem

Projektet har tagit fem år att genomföra. De två mil långa rören kostade 70 miljoner kronor och är Nordens längsta sjöförlagda spillvattensystem.

– 17 augusti, 2016
Facebook
Twitter
LinkedIn