Uppströmsenheten spårar utsläpp – för ett renare hav