Silver till Ryaverket, källor till silver i inkommande vatten