Referensprovtagning i Gryaabs tunnlar – delrapport metaller