Provtagningar i referensområden, hushållsspillvatten