Provtagningar i referensområden 2006/2007 hushållsspillvatten del 1