MSB avstår från yttrande över remiss (29583-2017-57)