Mölndal Mf Avstår från yttrande över remiss(29583-2017-56)