Mijöförvaltningen Gbg Svar på remiss till annan myndighet