Kartläggning av U-verksamheternas användning av kemikalier innehållande utfasningsämnen 2017–2019