Jämförelse av provtagning i referensområden 1989 och 2006/2007, hushållsspillvatten del 2