Härryda Miljö och hälsoskydd – Yttrande över remiss