Förslag på examensarbete: Optimerad lagring i tunnlar för att minska elförbrukningen