Blankett för installation av olje- eller slamavskiljare