Bilaga M7 Tekniska möjligheter till en ny utsläppspunkt