Bilaga CI.01.05. Länsstyrelsens skriftliga yttranden