Bilaga CI.01.02. Presentation från avgränsningssamråd