Bilaga 6 Fackling av överskottsgas samt emissioner av NOx samt stoft (002)