Bilaga 3 komplettering till ansökan om nytt miljötillstånd 4b och 4c