Avgiftsfördelning mellan ägarkommuner och Gryaab AB