Actiflo på Ryaverket, provdrift oktober-december 2001