Hem » Publikationer

Arkiv: Publikationer

Gryaabs publikationer

Miljörapport Ryaverket 2023

Miljörapport för Ryaverket verksamhetsåret 2021. Textdelen av rapporten är tillgänglighetsanpassad men inte bilagorna.

Läs mer

Bilaga EI Sakägarförteckning

Läs mer

Bilaga DI Gällande tillstånd

Läs mer

Bilaga CI.08 PM Bullerutredning fåglar och annat djurliv

Läs mer

Bilaga CI.07 Metod för miljökonsekvensbedömning

Läs mer

Bilaga CI.06 PM Berörda vattenförekomster

Läs mer

Bilaga CI.05 PM Inventering riskobjekt grundvatten

Läs mer

Bilaga CI.04.01 MUR Geoteknik

Läs mer