Hem > Press

Press

Här hittar du Gryaabs nyheter och pressmeddelanden för det senaste året. Är du intresserad av äldre nyheter, kontakta oss gärna.

Våtservetter i toaletten – ett ovett

VÄRLDSTOALETTDAGEN. I Göteborgsregionen spolas över 2 200 kilo skräp ner varje dag. Våtservetter är ett ovett som ställer till stora besvär. Nu uppmanar vi invånarna att sluta använda toaletten som papperskorg. 2,3 mil­jarder män­niskor – nästan en tred­jedel av världens be­folkn­ing – saknar en or­dentlig toalett. I Sverige har vi bra…

Läs mer

Bättre läge vid regn – tre pumpar nu i drift

Avloppsvatten pumpas upp till verket för rening En vanlig dag kommer det i snitt 4 000 liter vatten per sekund till Gryaab. Vattnet kommer till reningsverket från tunnlar 20 meter under marken och för att få upp vattnet till marknivå – och vidare till de olika reningsstegen – pumpas det upp…

Läs mer

Hur snabbt kan läkemedelsrester i avloppsslam brytas ner?

– Gryaab deltar i nytt projekt Hur mycket läkemedelsrester som bryts ned i slam under lagring undersöks i projektet Reduktion av läkemedel och andra organiska miljöföroreningar under lagring/efterbehandling av avloppsslam. Ett storskaligt lagringsförsök med cirka 430 ton slam fördelade på 6 olika varianter på slamlagring startade under tisdagen och onsdagen…

Läs mer

Hushållspapper vanligaste fultorkningen

Skräp motsvarande 7 miljoner hushållspappersrullar spolas ner i Göteborgsregionen Var tredje svensk känner inte till att hushållspapper inte ska spolas ner i toaletten, där det riskerar att orsaka stopp och översvämningar. 1 000 ton skräp kommer till Gryaabs reningsverk Ryaverket varje år. En del av allt skräp beror på ”fultorkningar”, alltså…

Läs mer

Många nyfikna på plats när Gryaab invigde nytt reningssteg

Lördagen den 30 september öppnade Gryaab reningsverket för besökare från hela göteborgsregionen. Besökarna fick vara med när Gryaabs nya lokaler och ett helt nytt reningssteg för kväve invigdes. “Vi är glada och stolta över alla besökare som tog sig hit idag”, säger kommunikationsansvarig Ellinor Günther. “Vi tror att det skapar…

Läs mer

Gryaab firar nytt reningssteg med öppet hus

Nytt reningssteg för kväve, ny driftcentral och dessutom 45 års arbete för ett renare hav. Gryaab har flera anledningar att fira och gör det genom att bjuda in till öppet hus den 30 september. Med ökande befolkning som också äter mer kött ökar mängden kväve i avloppsvattnet från år till…

Läs mer

Gryaab får nya hållbarhetsmärkningen Kranmärkt

Gryaab är numera en av flera kranmärka verksamheter i landet. Den nya nationella hållbarhetsmärkningen innebär att verksamheterna är fria från flaskvatten och endast använder kranvatten. Att endast använda kranvatten har länge varit en självklarhet på Gryaab. Dels eftersom svensk dricksvattenkvalitet är bland den bästa i världen och dels beroende på…

Läs mer

Gryaab och Göteborg Energi gasar vidare

Gryaab och Göteborg Energi fortsätter sitt långsiktiga samarbete kring biogas. Nyligen tecknades ett förnyat avtal mellan bolagen där Gryaab årligen levererar 70 GWh rågas som uppgraderas  till biogas med hög kvalitet i Göteborg Energis anläggning Gasendal. – Det känns verkligen roligt att vi kan fortsätta vårt framgångsrika samarbete. Att ta…

Läs mer

Projektet Future City Flow, som Gryaab deltar i, beviljas nya medel

Urbaniseringen utmanar vårt sätt att hantera vatten. Översvämningar och utsläpp av avloppsvatten är en fara för invånare och miljö. En hållbar stad kontrollerar sina flöden. Projektet Future City Flow har med framgång genomförts i ett initieringsprojekt med stöd från Vinnova inom ramen för utlysningen: Utmaningsdriven innovation. Nu är det klart att…

Läs mer