Poolparty på jobbet

Byggandet av Gryaabs efternitrifikationsbassänger fortsätter. När anläggningen väl tas i drift kommer den minska utsläppen av kväve till havet ytterligare, men redan i somras kunde personalen smyginviga bassängerna.

El- och ställverksrum är inredda och installationen av den mekaniska processutrustningen pågår. Även luckor för avstängning och reglering av vattenflöden är monterade. De befintliga efterdenitrifikationsbassängerna har fått luftare installerade så att nitrifikation kan ske även här. Det är dock bara en temporär lösning tills de nya bassängerna är klara och kan ta över nitrifikationsdelen av kvävereningsprocessen i oktober 2016.

Poolparty

Gryaabs medarbetare kunde ändå ha en liten smyginvigning redan sommaren 2015. Bassängerna fylldes för första gången med dricksvatten och drygt 30 personer simmade runt tillsammans. Poolpartyt blev ett väldigt lyckat evenemang som medarbetarna sent kommer att glömma. Att ta ett dopp på Ryaverket hör inte till vanligheterna.

Ny driftcentral

Samtidigt som efternitrifikationsbassängerna växer fram har också byggandet av Gryaabs nya driftcentral kommit in i ett nytt skede. Huset reser sig i ett väldigt tempo allt eftersom prefabriserade stommar, väggar och tak lyfts på plats med hjälp av kranar. I driftcentralen kommer det bland annat att finnas ett nytt modernt laboratorium och bättre utrymmen för driftens personal. Inflyttningen är planerad till hösten 2017.

Ont om plats

En av utmaningarna med bygget av efternitrifikationsbassängerna och driftcentralen är att det är väldigt ont om plats. Det gör att byggarbetsplatsen är trång för alla entreprenader som ska samsas på samma lilla yta. 2016 kommer till exempel 15 olika entreprenader att pågå samtidigt. Trots utmaningarna kommer detta väldiga projekt att ros i hamn. En av nycklarna för ett lyckat resultat är bra projektledning och en väl uppstyrd byggorganisation.

– 15 oktober, 2015
Facebook
Twitter
LinkedIn