Styrelse

Gryaab är ett kommunalt aktiebolag som ägs av kommunerna Ale, Bollebygd, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille. Göteborgs stad är den största ägaren med cirka 71 procent. Vår verksamhet betalas till största del av invånarna i ägarkommunerna genom va-avgiften. Därför är vi extra måna om att det vi gör inte ska kosta mer än nödvändigt och att vattnet vi släpper ut i havet ska vara så rent som möjligt. Att få sitt avloppsvatten renat kostar ungefär en krona om dagen. Gryaab får även intäkter från försäljning av biogas och värme som utvunnits ur det renade vattnet.

Gryaabs styrelse består av politiska representanter från de åtta ägarkommunerna. De har som uppdrag att se till bolagets bästa och styra Gryaab i rätt riktning. Det gör de genom ägardirektiv och inriktningsdokument. Styrelsen består av sju ordinarie ledamöter, sex suppleanter och fyra personalrepresentanter.

Claudia Nistor-Pedrini (S) Göteborg

ORDFÖRANDE
Claes Johansson (M) Göteborg. Styrelsens ordförande

Claes Björling (M) Göteborg

FÖRSTE VICE ORDFÖRANDE

Bengt Johansson (M) Härryda

ANDRE VICE ORDFÖRANDE

Christoffer Engkvist (C) Göteborg

ORDINARIE LEDAMOT

Hans-Eric Andersson (D) Göteborg

ORDINARIE LEDAMOT

Olle Adolfsson (S) Lerum

ORDINARIE LEDAMOT

Ralf Lorentzon (S) Mölndal

ORDINARIE LEDAMOT

Lennart Alfredsson (MP) Göteborg

SUPPLEANT

Björn Oxe (M) Göteborg

SUPPLEANT

Jonas Mårdbrink (M) Partille

SUPPLEANT
Erik Liljeberg

Erik Liljeberg (M) Ale

SUPPLEANT

Roberth Österman (M) Kungälv

SUPPLEANT

Johnny Svensson (S) Bollebygd

SUPPLEANT