Hem > Om Gryaab > Styrelse

Styrelse

Gryaab är ett kommunalt aktiebolag som ägs av kommunerna Ale, Bollebygd, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille. Göteborgs stad är den största ägaren med cirka 71 procent. Vår verksamhet betalas till största del av invånarna i ägarkommunerna genom va-avgiften. Därför är vi extra måna om att det vi gör inte ska kosta mer än nödvändigt och att vattnet vi släpper ut i havet ska vara så rent som möjligt. Att få sitt avloppsvatten renat kostar ungefär en krona om dagen. Gryaab får även intäkter från försäljning av biogas och värme som utvunnits ur det renade vattnet.

Gryaabs styrelse består av politiska representanter från de åtta ägarkommunerna. De har som uppdrag att se till bolagets bästa och styra Gryaab i rätt riktning. Det gör de genom ägardirektiv och inriktningsdokument. Styrelsen består av sju ordinarie ledamöter, sex suppleanter och fyra personalrepresentanter. 

 

Claes Johansson (M) Göteborg

Ordförande

Claudia Nistor-Pedrini (S) Göteborg

Första vice ordförande

Peter Rundström (V) Göteborg

Andre vice ordförande

male

Hans-Eric Andersson (D) Göteborg

Ordinarie

Ralf Lorentzon (S) Mölndal

Ordinarie

Christoffer Saart (KD) Lerum

Ordinarie

Bengt Johansson (M) Härryda

Ordinarie

Björn Oxe (M) Göteborg

Suppleant

Anders Moberg (S) Göteborg

Suppleant

Jonas Mårdbrink (M) Partille

Suppleant

Lars-Ove Hellman (S) Ale

Suppleant

Morgan Carlsson (SD) Kungälv

Suppleant

Peter Hemlin (M) Bollebygd

Suppleant