Hem > Om Gryaab > Nyheter

Nyheter

Telefon som visar Gryaabs instagramkonto på en blå bakgrund.

Följ Gryaab på Instagram!

Nu finns Gryaab även på Instagram. Det blir en kanal där vi vill visa upp mer från den dagliga driften på Ryaverket, sprida toalettvett, dela avloppsvänliga tips och mycket mer! -Vi vill visa upp vad vi gör på Gryaab och till exempel informera om vad som händer när du spolar…

Läs mer
Händer med blå plasthandskar som häller vätska från ett provrör i en liten skål.

Antibiotikans påverkan på bakterier i avloppsvattnet undersöks

Gryaab har bidragit med avloppsvatten till en viktig studie om antibiotikaresistens som gjorts av Göteborgs universitet. Forskarna har undersökt om och hur bakterier i avloppsvatten kan bli antibiotikaresistenta bara av den mängd antibiotika och andra toxiska ämnen som finns i avloppsvattnet. -Dessbättre visade det sig att det är så låga…

Läs mer
Gryaabs gröna och blåa biogasanläggning med gröna buskar framför.

Gryaabs biogas ISCC certifierad!

Gryaabs biogas är nu certifierad enligt ISCC (International Sustainability Carbon Certification) standard för hållbara biobränslen. Certifieringen har gjorts tillsammans med Göteborg Energi som köper Gryaabs biogas. Certifieringen visar att vår biogas uppfyller kraven för EU:s direktiv om främjande av användningen av energi från förnyelsebara energikällor. -Certifieringen bygger på att Gryaab fortsätter att noggrant följa och dokumentera flödet i produktionen av biogas. Månadsvis ska vi rapportera hur mycket material vi stoppar in i rötkamrarna, var det kommer ifrån och hur mycket biogas som…

Läs mer
två personer i gula reflexjackor går bort från kameran. På höger sida löper en blomstrande rabatt

Sommarjobba på Gryaab i år!

Vill du få inblick i ett av Sveriges största reningsverk, få goa kollegor och värdefull arbetslivserfarenhet? I så fall tycker vi att du ska söka sommarjobb hos oss! Varje år får vi förstärkning av sommarjobbare när våra ordinarie medarbetare är på sommarsemester.  I år söker vi förstärkning på driftavdelningen, i fastighetsgruppen, verkstadsgruppen och på labbet. Läs mer om varje…

Läs mer
Covid-19
Flera glaskolvar utplacerade på en bänkskiva i Gryaabs laboratorium.

Laboratoriets arbete uppmärksammas i Vårt Göteborg

Analyser av göteborgarnas avloppsvatten ger svar på mycket. – Vi har i flera år bidragit med vattenprover för spårning av olika ämnen. Det kan vara virus och bakterier men också till exempel läkemedelsrester och narkotika, säger Lucica Enache, laboratorieingenjör på Gryaab till tidningen Vårt Göteborg. Klicka här för att läsa…

Läs mer
Covid-19
Kvinnlig guide visar siffror på en skärm framför en grupp vuxna besökare på Gryaab

Studiebesöken inställda tillsvidare

Coronapandemin och fortsatta restriktioner gör att Gryaab tillsvidare måste ställa in studiebesöksverksamheten. -Vi undersöker just nu alternativ för hur besöken ska kunna återupptas i covidanpassat format under året så fort som läget tillåter. Vi kommer hyra in bussar för att inte belasta kollektivtrafiken och ändra rutinerna under besöken. Vid sidan…

Läs mer
Närbild på vatten som rinner genom knäppta händer med havet i bakgrunden.

Nytt år med nytt miljötillstånd

När klockorna ringde in det nya året tog även Gryaab det nya miljötillståndet i anspråk. Tillståndet sträcker sig fram till 2036 och ställer hårdare krav på utsläppen av kväve och fosfor samt mängden organiskt material som Gryaab renar avloppsvatten från. I januari förra året mottogs beslutet om det nya tillståndet från länsstyrelsen och under 2020 jobbade vi med nödvändiga förändringar för att Gryaab skulle vara redo att ta tillståndet i anspråk 2021.  –Det har varit en lång prövningsprocess och därför känns…

Läs mer
Kollage som visar vattnets kretslopp i samhället medreningsverket i mitten.

Från reningsverk till framtidens resursverk

Gryaabs vd Karin van der Salm har under 2020 medverkat i Svenskt vattens expertgrupp för en hållbar och cirkulär VA sektor. Gruppen har kommit ut med en rapport med förslag på vattnets roll i den cirkulära ekonomin och hur vi i framtiden måste se renat avloppsvatten som en resurs i…

Läs mer

Smärtstillande gel skapar ReningsVÄRK

Branschorganisationen Svenskt Vatten skriver i sin rapport att det på 18 platser i landet har uppmätts rester av det miljöskadliga läkemedlet diklofenak i nivåer över gränsvärdena för sjöar, vattendrag och kuststräckor. Nu uppmanar de apotek, daglig varuhandel och läkemedelsbolag att reagera. I rapporten ReningsVÄRK – En rapport om läkemedelsrester i…

Läs mer
Covid-19
Vit text på röd bakgrund: Det är inte över än. Var rädd om dig själv och andra.

Covid-19 tar inte jullov

Adventsfika, lucia och inte minst julfirandet kommer att bli annorlunda i år. Håll dig uppdaterad och följ de råd som myndigheterna ger. Tillsammans bromsar vi smittspridningen av covid-19. Läs mer på Göteborgs stads webbplats om covid-19. Under 2020 har Gryaab fokuserat på att våra medarbetare inte ska smittas och att…

Läs mer