Examensarbeten

Vill du göra ett examensarbete som gör skillnad? Och dessutom knyta kontakter inför framtiden? Du som läser på högskola eller universitet har möjlighet att göra ditt examensarbete hos oss. Många av våra examensarbeten kräver utbildning inom miljö och teknik. Just nu finns tre lediga examensarbeten tillgängliga.

Optimerad lagring i tunnlar för att minska elförbrukningen

Frågeställningen är om man, under perioder med normal och låg tillrinning, kan optimera lagring i tunnlar så att elförbrukningen för inpumpning och luftning minskas?

Läs mer om examensarbetet här

Kontakt

Handledare och examinator har ännu inte bestämts. Kontaktperson Gryaab för tillfället: dag.lorick@gryaab.se