Om Gryaab

Förbindelseledning under Mölndalsån 

Gryaab behöver lägga två nya ledningar under Mölndalsån för att säkerställa transporten av avloppsvatten till Ryaverket. En prövning av arbetet behöver göras för att visa hur vattenverksamheten påverkar eller

Läs mer »
Symbolisk bild på en träklubba, två rosa post-it lappar och dokument.

Styrelse

Gryaab är ett kommunalt aktiebolag som ägs av kommunerna Ale, Bollebygd, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille. Göteborgs stad är den största ägaren med

Läs mer »

Gryaabs miljötillstånd

Gryaabs miljötillstånd För att bedriva avloppsvattenrening krävs det att man har ett miljötillstånd, som förtydligar vad som gäller för att få rena vattnet. Första januari 2021

Läs mer »
Kvinna med blåskyddshjälm håller i en stege med Gryaabs reningsbassänger i bakgrunden

Jobba hos oss

Vill du vara med och jobba för ett renare hav och en bättre miljö? Vill du få härliga kolleger? Då tycker vi att du ska

Läs mer »