Hem > Om Gryaab

Om Gryaab

Gryaab är ett kommunalt aktiebolag som ägs av kommunerna Ale, Bollebygd, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille. Göteborgs stad är den största ägaren med cirka 70 procent. Vår verksamhet finansieras till största del av invånarna i ägarkommunerna genom va-avgiften. Därför är vi extra måna om att det vi gör inte ska kosta mer än nödvändigt, samtidigt som att vattnet vi släpper ut i havet ska vara så rent som möjligt. Att få sitt avloppsvatten renat kostar ungefär en krona om dagen. Gryaab får även intäkter från försäljning av biogas och värme som utvunnits ur det utgående vattnet.

Styrelseledamöter

Claes Johansson (M) Göteborg, ordförande
Claudia Pedrini (S) Göteborg, första vice ordförande
Peter Rundström (V) Göteborg, andre vice ordförande
Peter Danielsson (D) Göteborg, ordinarie
Christopher Saart (SD) Lerum, ordinarie
Ralf Lorentzon (S) Mölndal, ordinarie
Bengt Johansson (M) Härryda, ordinarie

Björn Oxe (M) Göteborg, suppleant
Anders Moberg (S) Göteborg, suppleant
Jonas Mårdbrink (M) Partille, suppleant
Lars-Ove Hellman (S) Ale, suppleant
Morgan Carlsson (SD) Kungälv, suppleant
Alec Sintorn (L) Bollebygd, suppleant

Mårten Tagaeus, styrelsens sekreterare

Personalrepresentanter

Lars-Erik Stefansson (Kommunal)
Jenny Eriksson (Vision)
Mehdi Basiri (Saco)
Stefan Sjöblom (Vision)

Vd

Karin van der Salm

Revisor

Hans Gavin, Ernst & Young

Lekmannarevisorer

Bengt Bivall (V) Göteborg, ordinarie
Bengt Rundberg (L) Partille, ordinarie
Gun Cederborg (V) Göteborg, suppleant
Daniel Höglund (L) Ale, suppleant